Skjutsgruppen

Samåk med andra som ska åt samma håll

 

Skjutsgruppen är en ideel samåkningsrörelse som har drygt 70 000 deltagare. Om vi ska åt samma håll kan vi erbjuda tomma platser till varandra i båtar, bussar, bilar och luftballonger.

 

En samåkning skapas av dem som samåker, vilka kommer överens om vilken tid färden ska börja, vilket fordon, vilken sträcka och kostnaden. Om gruppen samåker ofta, t ex pendlar, är det vanligt att medlemmarna turas om att köra.

Skjutsgruppen har en app för samåkningstjänsterna. Kostnaderna delas lika för samåkningen eller så bjuder medlemmarna varandra. Kostnaderna får uppgå till högst 18,50 kr per mil. Ingen tjänar pengar på samåkningen – ”vänner tjänar inte pengar på vänner”

Skjutsgruppen är en ideell organisation och är beroende av ekonomiskt bidrag från medlemmarna för att hålla igång appen. Bidragen ska täcka kostnader för server och domäner, programmering samt projektledare.

Det finns mer än 600 lokalgrupper i alla Sveriges län, som det är möjligt att ansluta sig till.

Appen ”Skjutsgruppen”: finns för både Iphone och Android

Senast uppdaterad: 12-12-2019

- Digital Verksamhet
Detaljer

 

Skjutsgruppen är en ideel samåkningsrörelse som har drygt 70 000 deltagare. Om vi ska åt samma håll kan vi erbjuda tomma platser till varandra i båtar, bussar, bilar och luftballonger.

 

En samåkning skapas av dem som samåker, vilka kommer överens om vilken tid färden ska börja, vilket fordon, vilken sträcka och kostnaden. Om gruppen samåker ofta, t ex pendlar, är det vanligt att medlemmarna turas om att köra.

Skjutsgruppen har en app för samåkningstjänsterna. Kostnaderna delas lika för samåkningen eller så bjuder medlemmarna varandra. Kostnaderna får uppgå till högst 18,50 kr per mil. Ingen tjänar pengar på samåkningen – ”vänner tjänar inte pengar på vänner”

Skjutsgruppen är en ideell organisation och är beroende av ekonomiskt bidrag från medlemmarna för att hålla igång appen. Bidragen ska täcka kostnader för server och domäner, programmering samt projektledare.

Det finns mer än 600 lokalgrupper i alla Sveriges län, som det är möjligt att ansluta sig till.

Appen ”Skjutsgruppen”: finns för både Iphone och Android

Mejl Facebook

Instagram

Filter Återställ
Öppet nu
Sortera
Kategorier
Utbyten